Савез спорт за све Војводине

Спорт

Фудбал (ЕКИПНО / МУШКАРЦИ)

(Место одигравања- Бечеј)

(  гр.)
Куп систем

 

Екипе
- Репрезентација Општине Србобран - Србобран,

- Репрезентација Града Новог Сада - Нови Сад,

- Репрезентација Општине Бечеј - Бечеј,

- Синдикат Града Суботице - Суботица

 

Средњи фудбал (ЕКИПНО / МУШКАРЦИ)

(2 гр.)
Бод систем - ГРУПЕ (2 гр.)

 

Екипе
- Д.О.О. Градина систем - Темерин,

- Репрезентација општине Б. Топола - Бачка Топола,

- ЈП Железнице Србије Рума - Рума,

- Рекреативо 021 - Нови Сад,

- Репрезентација Општине Сента - Сента,

- Репрезентација Општине Кикинда - Кикинда,

- Репрезентација Општине Нови Бечеј - Нови Бечеј

 

Мали фудбал (ЕКИПНО / МУШКАРЦИ)

(3 гр.)
Бод систем - ГРУПЕ (3 гр.)

 

Екипе
- Д.О.О. Градина систем - Темерин,

- Кнотт-аутофлекс-југ" Бечеј - Бечеј,

- ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ РЈ Суботица - Суботица,

- Албион Рума - Рума,

- Дом Здравља Рума - Рума,

- НИС Рафинерија нафте Панчево - Панчево,

- Репрезентација Општине Нови Кнежевац - Нови Кнежевац,

- Репрезентација Општине Нови Бечеј - Нови Бечеј,

- Радио Телевизија Војводине - Нови Сад,

- Репрезентација Општине Апатин - Апатин,

- Сименс Суботица - Суботица

 

Страна 
 од 12
     Записи 1 до 3 од 36©2015 e.World Technology Ltd. All rights reserved.