Савез спорт за све Војводине

12. СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ (Бечеј, Нови Бечеј)

(Бечеј, Нови Бечеј)

 

од 28/06/2019
до 30/06/2019

Спортови на такмичењу

 

- Тенис дубл - до 40 година (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Тенис - преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Атлетика ТРОБОЈ преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Тенис дубл - преко 40 година (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - КРАУЛ до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Куглање (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Шах (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Стони тенис (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Риболов (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пикадо (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ПРСНО до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ПРСНО преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ЛЕЂНО до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ЛЕЂНО преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ШТАФЕТА до 35 година (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ШТАФЕТА преко 35 година (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Атлетика ТРКА до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Атлетика ТРКА преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Стрељаштво (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Надвлачење конопцем (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Кошарка (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Пикадо (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Рукомет (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Атлетика ТРОБОЈ до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Мали фудбал (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - КРАУЛ преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Тенис - до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/МУШКАРЦИ),
- Стрељаштво (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Шах (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Стони тенис (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Спортски риболов (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Бич - волеј (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Баскет (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Куглање (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Фудбал (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Одбојка (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Средњи фудбал (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Боћање (ЕКИПНО/МУШКАРЦИ),
- Пливање - ЛЕЂНО преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пливање - ШТАФЕТА преко 35 година (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Пливање -КРАУЛ до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пливање - ПРСНО преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Атлетика ТРКА до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Атлетика ТРКА преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пливање - ПРСНО до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Стони тенис (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пливање - ЛЕЂНО до 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пикадо (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Бич - волеј (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Пикадо (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Атлетика ТРОБОЈ до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Пливање - КРАУЛ преко 35 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Надвлачење конопцем (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Стони тенис (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Стрељаштво (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Куглање (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Кошарка (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Одбојка (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Рукомет (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Баскет (ЕКИПНО/ЖЕНЕ),
- Тенис - преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Атлетика ТРОБОЈ преко 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Стрељаштво (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Куглање (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Тенис - до 40 година (ПОЈЕДИНАЧНО/ЖЕНЕ),
- Тенис дубл - до 40 година (ЕКИПНО/МЕШОВИТО),
- Тенис дубл - преко 40 година (ЕКИПНО/МЕШОВИТО),
- Пикадо (ЕКИПНО/МЕШОВИТО),
- Куглање (ЕКИПНО/МЕШОВИТО),
- Бич - волеј (ЕКИПНО/МЕШОВИТО),
- Пливање - ШТАФЕТА преко 35 година (ЕКИПНО/МЕШОВИТО)

 

Учесници

 

- Полицијски синдикат Србије, Нови Сад,
- Д.О.О. Градина систем, Темерин,
- Неопланта А.Д., Нови Сад,
- Клинички Центар Војводине, Нови Сад,
- Синдикална Организација ЕВ Нови Сад, Нови Сад,
- ЈКП Водовод и канализација Н.Сад, Нови Сад,
- Синдикат ПМФ, Нови Сад,
- Регион спорта за све Јужна Бачка, Нови Сад,
- Дом Здравља, Нови Сад,
- ЈГСП Нови Сад, Нови Сад,
- Здравство, Нови Сад,
- Џон Дир, Темерин,
- Зорић Д.О.О., Темерин,
- Спорт за све Темерин, Темерин,
- Савез спорта за све Сремски Карловци, Сремски Карловци,
- НИС А.Д., Нови Сад,
- Покрајински Органи Управе, Нови Сад,
- Кафе Подрум ПИНЦЕ, Темерин,
- Агроглобе, Нови Сад,
- Удружење спорт за све ЦСФК Ада, Ада,
- Спорт за све општине Бечеј, Бечеј,
- Удружење спорт за све општине Жабаљ, Жабаљ,
- Удружење спорт за све "Тиса" Нови Кнежевац, Нови Кнежевац,
- Удружење спорт за све Сента, Сента,
- Удружење спорт за све 2014 Србобран, Србобран,
- ФШ "Шајкашака" АД Жабаљ, Жабаљ,
- Синдикат занатства и приватног сектора Жабаљ, Жабаљ,
- Општинска управа Жабаљ, Жабаљ,
- Средња школа "22. октобар" Жабаљ, Жабаљ,
- МУП Србије - Полицијска станица Жабаљ, Жабаљ,
- Пољопривредно газдинство Кухар Никола, Ђурђево,
- Савез инвалида рада Жабаљ, Жабаљ,
- Удружење жена Жабаљ, Жабаљ,
- Општина Сента, Сента,
- Општа болница Сента, Сента,
- ЈКСП "8. октобар" Сента, Сента,
- "Аллтеч-Сербиа" АД Сента, Сента,
- "ЈТИ - Дуванска индустрија" Сента, Сента,
- Фабрика шећера "ТЕ - ТО" Сента, Сента,
- ЈКП "Стандард" Ада, Ада,
- Основна школа "Чех Карољ" Ада, Ада,
- "Термометал" доо Ада, Ада,
- Повереништво СССВ Жабаљ, Жабаљ,
- Веће СССВ општине Сента, Сента,
- Савез самосталних синдиката општине Ада, Ада,
- Кнотт-аутофлекс-југ" Бечеј, Бечеј,
- "Сојапротеин" АД Бечеј, Бечеј,
- "СП Лабораторија" Бечеј, Бечеј,
- ПУ "Лабуд Пејовић" Бечеј, Бечеј,
- Правосуђе Бечеј, Бечеј,
- Опште удружење предузетника Бечеј, Бечеј,
- Савез самосталних синдиката општине Бечеј, Бечеј,
- ПЦ "Фадип" Бечеј, Бечеј,
- Веће СССВ општине Србобран, Србобран,
- Повереништво СССВ Нови Кнежевац, Нови Кнежевац,
- Повереништво СССВ Чока, Чока,
- СБ "Свети Врачеви" Нови Кнежевац, Нови Кнежевац,
- ДП "Алева" Нови Кнежевац, Нови Кнежевац,
- Д.о.о. "Агромеркур" Ада, Ада,
- "ЈУ-ФЛОРА" Д.О.О. Бечеј, Бечеј,
- Општинска управа Кикинде, Кикинда,
- МСК Кикинда, Кикинда,
- СЗС Лала, Кикинда,
- ИГК Полет, Нови Бечеј,
- Дом за смештај старих и д.л, Нови Бечеј,
- Дом здравља Нови Бечеј, Нови Бечеј,
- Спорт за све Тиски Цвет, Нови Бечеј,
- Репрезентација Нови Бечеј, Нови Бечеј,
- Репрезентација Кикинда, Кикинда,
- Вогел Нот Нови Бечеј, Нови Бечеј,
- Општинска управа Житиште, Житиште,
- Репрезентација Житиште, Житиште,
- Мркшићеви Салаши, Српски Итебеј,
- Полицијска станица Тител, Тител,
- ЈКП Водовод и Канализација, Зрењанин,
- Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица, Суботица,
- „Пионир“Д.О.О. Београд „Фабрика“ Суботица, Суботица,
- Просвета -Суботица, Суботица,
- АТБ Север Д.О.О. Суботица, Суботица,
- „Електровојводина“Д.О.О. Нови Сад ЕД Суботица, Суботица,
- ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ, Суботица,
- ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА, Суботица,
- ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ РЈ Суботица, Суботица,
- АД „МЛЕКАРА“ СУБОТИЦА, Суботица,
- Цомпанy „ Војпут“, Суботица,
- Татравагонка „ Братство“ ДОО Суботица, Суботица,
- ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, Кањижа,
- Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, Суботица,
- ИМ „Топола“ Б. Топола, Бачка Топола,
- Репрезентација општине Б. Топола, Бачка Топола,
- ЈКП „ Стадион“ Суботица, Суботица,
- Апотеке Суботица, Суботица,
- Темкос д.о.о.- Бачка Топола, Бачка Топола,
- АИК „Бачка Топола“- Бачка Топола, Бачка Топола,
- „Цаприоло“д.о.о.- Бачка Топола, Бачка Топола,
- „ ССО Житко“а.д., Бачка Топола,
- „Термовент СЦ- Ливница Челика а.д. Б. Топола, Бачка Топола,
- Пореска управа- Мали Иђош, Мали Иђош,
- ПТТ Суботица- пословна јединица Бачка Топола, Бачка Топола,
- Гимназија „Доситеј Обрадовић“ Б, Топола, Бачка Топола,
- „ПТК Панонија АД“-синдикат радникаБачка Топола, Бачка Топола,
- Општа Болница Суботица, Суботица,
- ЈКП „Суботичка Топлана, Суботица,
- Фрессх& Цо Суботица, Суботица,
- ОШ "Свети Сава", Суботица,
- Градски савез "Спорт за све" СУботица, Суботица,
- Телеком Суботица, Суботица,
- Центар за социјални рад -Суботица, Суботица,
- Дирекција за изградњу града Суботице, Суботица,
- „Потисје Кањижа“ АД Кањижа, Кањижа,
- Зорка Боје – Б. Топола, Бачка Топола,
- Пливачки клуб "Спартак", Суботица,
- ЕАТОН ЕЛЕЦТРИЦ, Сремска Митровица,
- Албион Рума, Рума,
- Ветерани "Стара школа" Суботица, Суботица,
- Ветеранке "Стара школа" Суботица, Суботица,
- Ветеранке Спортскод друштва Бајмок, Бајмок,
- Ветеранка "Спартак" Суботица , Суботица,
- Ветеранке "Динамо" Панчево , Панчево,
- Градска Управа Сремска Митровица , Сремска Митровица,
- Геронтолошки центар Нови Бечеј , Нови Бечеј,
- Градска Управа Суботица , Суботица,
- Градска Управа Панчево , Панчево,
- Дом Здравља Рума, Рума,
- 2.Октобар Вршац, Вршац,
- ЕПС Електродистрибуција Суботица, Суботица,
- ЕПС Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад,
- ЈП Железнице Србије Рума, Рума,
- Језеро Бачка Топола, Бачка Топола,
- ЈКП Лисје Нови Сад, Нови Сад,
- Кафаница "Терза" Панчево, Панчево,
- Кафе бар "Чаплин" Старчево, Старчево,
- "Модерна тренд" Суботица, Суботица,
- Месна заједница Дебељача, Дебељача,
- "Марбо продукт Пепсико", Бачки Маглић,
- НС Тим, Нови Сад,
- НИС Рафинерија нафте Панчево, Панчево,
- ПГП Апатин, Апатин,
- ПТР "Абакус" Шид, Шид,
- ПГП Пинћир Апатин, Апатин,
- Репрезентација Општине Нови Кнежевац, Нови Кнежевац,
- Репрезентација Општине Србобран, Србобран,
- Репрезентација Општине Жабаљ, Жабаљ,
- Репрезентација Града Новог Сада, Нови Сад,
- Репрезентација Општине Бечеј, Бечеј,
- Рекреативо 021, Нови Сад,
- Репрезентација Општине Сента, Сента,
- Репрезентација Општине Кикинда, Кикинда,
- Репрезентација Општине Нови Бечеј, Нови Бечеј,
- Синдикат Града Суботице, Суботица,
- Радио Телевизија Војводине, Нови Сад,
- Репрезентација Града Панчева, Панчево,
- Репрезентација Општине Мали Иђош, Мали Иђош,
- Репрезентација Општине Ада, Ада,
- Репрезентација Општине Сремски Карловци, Сремски Карловци,
- Репрезентација Општине Кањижа, Кањижа,
- Репрезентација Града Сремска Митровица, Сремска Митровица,
- Репрезентација Општине Ковачица, Ковачица,
- Репрезентација Општине Алибунар, Алибунар,
- Репрезентација Општине Пландиште, Пландиште,
- Репрезентација Општине Апатин, Апатин,
- Репрезентација Општине Оџаци, Оџаци,
- Сименс Суботица, Суботица,
- Спортски Савез Града Сомбора, Сомбор,
- Синдикат ЕПС Нови Сад, Нови Сад,
- Синдикат ЗПС Жабаљ, Жабаљ,
- Топ стоп ауто Сомбор, Сомбор,
- Спортски Савез Суботице, Суботица,
- Удружење занатлија Панчево, Панчево,
- Хемофарм А.Д. Вршац, Вршац,
- ФКЛ Темерин, Темерин,
- Џими Комерц Пригревица, Пригревица,
- Бобан Храм Сомбор, Сомбор,
- ЈКП Хигијена Панчево, Панчево,
- Агенција Мирна Р Н Сомбор, Сомбор,
- Репрезентација Општине Сомбор, Сомбор,
- Термовод Сомбор, Сомбор

Резултати...
 

 

 
©2015 e.World Technology Ltd. All rights reserved.